Normen en waarden binnen onze club.

Na verschillende geweldsincidenten hebben veel clubs dit onderwerp opnieuw onder de aandacht gebracht. Ook de KNVB is een uitgebreide campagne begonnen om normen en waarden uit te dragen, om deze vast te leggen en clubs hier ook bij te ondersteunen.


Bij veel verenigingen die we bezoeken in het kader van de competitie zien we dan ook diverse vormen hoe dit onderwerp leeft bij een club. Posters, banners, borden, regels, pagina’s op sites… je kunt het bijna niet missen….Binnen onze vereniging is het onderwerp iets later actueel geworden. Dit heeft ons de mogelijkheid gegeven om te zien hoe het bij die andere clubs geïmplementeerd is en of het effect heeft. We kunnen natuurlijk niet turven of het aantal geweldsincidenten is afgenomen, wel kunnen we zien of er bij een club een “goede sfeer” hangt.

Het ‘met het hart belijden’ van normen en waarden vindt RKVV Maliskamp het belangrijkst. Niemand krijgt een warm gevoel van de ‘11 regels van de club’, het ‘fair-play’,‘respect’, of andere kreten, als vervolgens niemand aanwezig is om een kleedkamer te openen, als de thuis fluitende scheidsrechter ook echt een thuisfluiter blijkt te zijn, of wanneer we simpelweg niet eens een glas water krijgen in de rust van de wedstrijd op een warme dag.

RKVV Maliskamp kiest er nadrukkelijk voor om normen en waarden op een speelse manier over te brengen. Toch zal RKVV Maliskamp, naast de onzichtbare normen en waarden, die in de Maliskampse genen zitten, ook de tastbare en zichtbare normen en waarden gaan uitdragen. Middels de al geplaatste borden tonen we waar RKVV Maliskamp voor staat. Krachtig, zichtbaar, kleurrijk, en ze zorgen voor een continu bewustzijn bij de aanwezigen. Als wij als Maliskampers ons hiervan bewust zijn, zijn we in staat om hiermee het verschil te maken t.o.v. andere verenigingen. Natuurlijk gelden deze regels ook voor onze bezoekers!

Als het nou, om wat voor reden dan ook, toch misgaat aangaande een ‘gevoelig’ onderwerp of vanwege het overschrijden van onze normen en waarden kun je bij onze vertrouwenspersoon terecht. Deze kan je helpen om jouw probleem op te lossen. In iedere geval om het te bespreken!

Los van dit alles vraagt onze vereniging van elke vrijwilliger die met name met onze jeugd in aanraking komt, een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De aanvragen voor een VOG worden zo veel als mogelijk centraal door de vereniging aangevraagd (dit i.v.m. de kosten voor de vrijwilliger).

Ga naar boven