• Beste Maliskampers,

  Na twee jaar weinig activiteit ging seizoen 21-22 als vanouds van start. Zelfs was er 8 oktober weer een Algemene Ledenvergadering. Deze was weliswaar al in juni aangekondigd op de website, maar dat was niet bij iedereen aangekomen. Ondergetekende werd die dag benoemd tot voorzitter. Vijf minuten later hing ik bij wijze van spreken al in de touwen. Er zat /zit onderhuids het nodige ongenoegen bij sommige leden.
  Er zijn in het Coronajaar 2020 een aantal projecten opgestart om de club toekomstbestendig te maken. Dat is het mede door de KNVB gestimuleerd project om energie te besparen. Door gebruik te maken van subsidieregelingen hebben we dit seizoen zowel zonnepanelen op het dak van onze accommodatie laten plaatsen en heeft de energievretende veldverlichting op veld twee en het trainingsveld plaats gemaakt voor energiezuinige led verlichting met een veel langere levensduur. Hierbij moest in dit project ook flink door de club zelf geïnvesteerd worden. Het plan is voorgelegd en na wat kritische vragen goedgekeurd door de ALV.
  Een tweede project veroorzaakte nogal wat beroering onder de aanwezige leden. Kinderopvang aanbieder Kanteel was met het bestuur in contact gekomen en polste ons of er mogelijkheden waren om in eerste instantie in de vakantie kinderen op het sportpark op te vangen in de vorm van een sport BSO. De motivatie om hierin mee te gaan is drieledig, Maliskamp kan op deze manier maatschappelijke betrokkenheid tonen waarbij we onze positie als club binnen het dorp en de gemeente den Bosch kunnen versterken, de aanwas van nieuwe jeugdleden is dusdanig dat we niet alleen deze jeugd meer kunnen bieden dan voetbal alleen, maar ook hun ouders. Er is nog steeds overleg gaande tussen de gemeente (voor de vergunning), kanteel en Maliskamp over de regels, het programma en de vergoeding voor het gebruik. Er is dus nog geen wel of niet.
  Ondertussen zijn we ook bezig met de clubstatuten en het huishoudelijk reglement aan te passen met juridische hulp van Rob Kleijzen. Deze zullen in de ALV van september voorgelegd worden aan jullie, leden van Maliskamp. De ALV zal in ieder aangekondigd orden op de website, en waar mogelijk per e-mail.

  Goede vakantie en tot volgend seizoen!

  Namens het bestuur,

  Peter de Vries