• Club van 100

  De Club van 100 is een 'supportersvereniging' die RKVV Maliskamp vooral financieel ondersteunt. Bij de oprichting is uitdrukkelijk bepaald dat het geld niet besteed wordt aan individuele spelers. Ondersteuning vindt plaats aan teams, in de vorm van consumpties en bijdragen bij kampioenschappen, en aan de club in zijn geheel.
  De naam Club van 100 komt van de contributie die leden per jaar moesten inleggen, 100 gulden. Na de invoering van de euro is dat 50 euro geworden. Het ledenaantal ligt momenteel rond de 70.

  De adviescommissie is in 2012 geheel vernieuwd. Grondleggers Toon van de Heuvel en Bob van der Donk hebben het stokje na bijna 20 jaar overgedragen. Belangstelling om lid te worden en de voetbalclub Maliskamp te steunen? Neem dan contact op met de één van de leden van de adviescommissie:

  De voorzitter van de Club van 100 is Wil van den Hanenberg.

  • Kitty van Kaathoven (06-31493503)
  • Rian van der Heijden (073-5217329)

  Het bankrekeningnummer van de Club van 100 is NL29RABO0184557941.